Het werk van een vrijwilliger bij een zorgvrager in de laatste fase van zijn of haar leven vraagt een  grote persoonlijke betrokkenheid en inzet. Lijkt het u mooi om u zo in te zetten voor uw medemens lees dan verder en zie hieronder wat er van u verwacht wordt.

Een juiste grondhouding

 • het kunnen bieden van onvoorwaardelijke en niet oordelende aandacht en respect;
 • invoelend zijn en het kunnen tonen van medeleven en begrip;
 • kunnen luisteren en niet de eigen gedachten, normen, waarden voorop stellen;
 • flexibel kunnen zijn;
 • geduldig kunnen zijn;
 • evenwichtig is, kan omgaan met verdriet, pijn en lijden van terminale patiënten en hun familie;
 • veiligheid en vertrouwen kunnen bieden;
 • privacygegevens en persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen.
 • zich onthouden van medische handelingen en adviezen

Beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • lichte lichamelijke verzorging (tanden poetsen, haren kammen, scheren, opfrissen, etc.);
 • behulpzaam zijn door: kussens opschudden, in en uit bed helpen, omhoog helpen in bed, begeleiden bij toiletgang, etc.;
 • lichte huishoudelijke werkzaamheden (koffie/thee zetten, telefoon aannemen, etc.);
 • kunnen samenwerken met coördinator en andere vrijwilligers, flexibel en collegiaal;
 • kunnen samenwerken met professionele zorg/hulp verleners;
 • zelfstandig kunnen handelen.
 • bereid zijn mee te werken aan een goede overdracht aan collega vrijwilligers

Dan volgen er nog wat praktische aspecten:

 • inzetbaarheid (vrij algemeen is 2 x 4 uur per week maar ook andere afspraken zijn natuurlijk mogelijk);
 • bereikbaarheid;
 • vervoer;
 • steun heeft van de achterban;
 • bereid is tot het volgen van trainingen, evaluatie- en themabijeenkomsten;