Activiteiten van de stichting.

 

column2

 

Onze stichting is na vele maanden vergaderen en brainstormen officieel van start gegaan  in Maart 2016 met een ‘drieman’ sterk bestuur; Govert van Bezooijen als voorzitter, Anneke Dankers als secretaris, Gisela Mink-Tien als penningmeester. Wij hebben in die tijd niet stil gezeten zoals u hieronder kunt lezen in de opsomming van activiteiten tot nu toe

  • Het opstarten van de organisatie met alle voorbereidingshandelingen.
  • Het opzetten en beheren van de website.
  • Werken aan ons wervingsmateriaal zoals een logo voor allerlei doeleinden, visitekaartjes, briefpapier creëren.
  • Het aantrekken en aanstellen van een coördinator.
  • Werven, voorlichten en opleiden van vrijwilligers.
  • Bekendheid verwerven via folderverspreiding en interviews in  plaatselijke kranten maar ook in een regionale bijlage van een landelijke krant  ( zie ook artikel AD )
  • Huisartsen bekend maken met onze stichting
  • Draagvlak creëren via donateurs/sponsors
  • Nieuw bestuurslid aangetrokken: Bas van Peer, hij zal zich gaan toeleggen op de fondsenwerving

Onze volgende activiteit zal zijn het inzetten van vrijwilligers in zorgsituaties waar mantelzorgers ontlast kunnen worden.