Stichting palliatieve terminale ondersteuning Lingewaal

Wij vinden het belangrijk dat mensen samen met hun naasten de laatste fase van hun leven thuis kunnen doorbrengen. Om dit mogelijk te maken verzorgen wij hiervoor de ondersteuning. Het verlenen van hulp thuis, gebeurt door middel van ondersteuning en ‘nabij zijn’ van zieken en hun naasten in de laatste levensfase in de gemeente Lingewaal.

column1

Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer lang zult leven, is dat een moeilijke boodschap voor u en uw naasten. Deze boodschap roept bovendien veel vragen op. Hoe ziet deze laatste fase eruit? Waar kunnen u en uw naasten hulp en ondersteuning krijgen? [Lees meer].

column4

Wij bieden mensen samen met hun naasten ondersteuning om de laatste fase van hun leven thuis te kunnen doorbrengen. Om dit mogelijk te maken verzorgen wij hiervoor de ondersteuning samen met vrijwilligers.
[Lees meer].

column2

Door de inzet van vrijwilligers krijgen mantelzorgers vaak weer nieuwe moed en energie waarmee hun draagkracht wordt versterkt. Wilt u weten wat een vrijwilliger voor u kunt betekenen of denkt u er over om zelf vrijwilliger te worden. [Lees meer].